Mladé dievčatá vidia romantiku v princeznovskej svadbe s nádhernými svadobnými šatami, pre inú je snom obrad v prútenom koši teplovzdušného balóna niekoľko sto metrov nad lenivo ubiehajúcou krajinou. A stále častejšie sú aj svadby v zahraničí. Tie znejú lákavo, ale pozor! Aby bola svadba v zahraničí právne platná, musíte toho pred cestou veľa zariadiť. Ako sa v byrokratickom koliesku nestratiť a na žiadne dôležité lajstro nezabudnúť sa vám pokúsime poradiť v tomto článku.

Svadba za hranicami nielen všedných dní

Ľahké rozhodnutie, neľahké prevedenie. Cudzina totiž prináša niekoľkonásobne viac starostí a povinností oproti klasickému obradu v domácom prostredí. Ide predovšetkým o to, aby sobáš uzavretý za hranicami mal právnu platnosť aj pred českými úradmi. Náležitosti vlastného obradu sa riadi právnymi predpismi krajiny, v ktorej obrad prebieha. Platnosť obradu je ale posudzovaná slovenským právnym poriadkom. A tu vznikajú komplikácie.

Jednoduchšie to budú mať páry, ktoré zamieria do niektorej z krajín Európskej únie. Ale čo už romantické diaľky a mená ako Maurícius, Seychely, Maledivy alebo Polynézia sú príliš magické, aby im šlo odolať. Svadba v ďalekej cudzine máva aj nesporné výhody. Spojenie sa svadobnou cestou, málo alebo žiadni hostia.

 

Ako teda na to?

V zásade existujú dva spôsoby, ako k organizácii svadby v zahraničí pristúpiť: Menej náročný spočíva vo vyhľadaní vhodnej svadobnej agentúry alebo cestovnej kancelárii a prenechať všetky starosti profesionálom. Táto voľba prináša vysokú istotu, že všetko prebehne v súlade s vašimi želaniami a užijete si ničím nerušené romantické dni. Zároveň je to ale voľba výrazne drahšia, pretože agentúra si samozrejme všetky starosti s vašou svadbou nechá kráľovsky zaplatiť. A tiež prídete o niekoľko veselých historiek "z natáčania".

Kto sa rozhodne zariadiť si zahraničné svadbu po svojom, čaká ho cesta tŕnistá a plná prekážok, ale zase budete mať všetko presne ako chcete a s lepším pocitom. Najviac práce je samozrejme s obstaraním potrebných dokladov a potvrdení, ale aj zabezpečením pobytu vo vysnívanej destinácii. Predovšetkým potom oprávneného oddávajúceho a miesto, kde obrad prebehne. Neustále s prihliadaním na potrebnú právnu platnosť sobáša v Českej republike.

 

Erdžanie úradného Simla

Pripravte sa na to, že úradný belko erdží skutočne dôkladne. Potrebujete hneď dve sady dokumentov. Prvý dokladá spôsobilosť snúbencov uzavrieť manželstvo. Musíte ho vybehať v Českej republike a predložiť sobášiacemu úradu v cudzine. Druhá potvrdzuje uzavretie sobáša, vydáva ju zahraničný oddávajúci úrad a predkladáte ju českým úradom s cieľom dosiahnuť právne uznanie vášho sobáša v Českej republike. Aby na vás nebol šimlíček sám, priberá si na pomoc spojencov - zvláštne matriku a súdnych tlmočníkov.

Mnohé starosti si ušetríte, ak v dostatočnom predstihu zistíte na úrade, kde chcete byť oddania, zoznam všetkých požadovaných dokumentov. Obvykle ide o rodné listy, potvrdenie o právnej spôsobilosti uzavrieť manželstvo a kópiu stránky pasu s fotografiou platného ešte 6 mesiacov po návrate domov. Ak nejde o prvé manželstvo, potom tiež potvrdenie o rozvode alebo úmrtný list bývalého partnera.

Doklady musia byť overené. Spôsob overenia závisí od toho, či štát, kde budete oddaní, je členom Haagskeho dohovoru. Podpísalo ju cez deväťdesiat štátov, ale chýba medzi nimi napríklad Egypt. Pre členské štáty dohovoru stačí tzv. Apostila. Doklad najprv necháte overiť buď na krajskom úrade, alebo na úrade obce s rozšírenou pôsobnosťou. Následne ho predložíte ministerstvu zahraničných vecí, ktoré ho opatrí apostilní doložkou.

Ak ide o štát mimo dohovor je nutná tzv. Superlegalizácia. Postup je rovnaký ako v predchádzajúcom prípade, ale po ministerstve zahraničia musí doklad taktiež overiť zastupiteľský úrad štátu, v ktorom bude overovaná listina použitá. Matričné ​​úrady zvyčajne vyžadujú doklady v predstihu. Zasielate kópie, originály predkladáte až osobne.

Po skončení svadobného obradu začne úradné belko erdžať znova. Sobášny list alebo jemu podobný doklad je nutné nechať overiť tak, aby ho Slovenská republika uznala. Apostila v krajine Haagskeho dohovoru, zvyčajne ju vydáva úrad sídliaci v hlavnom meste daného štátu. Inak superlegalizácia miestnym ministerstvom zahraničia a následne zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v danom štáte.

Všetky doklady musia byť úradne preložené. Tie, ktoré potrebujete k svadobnému obradu do úradného jazyka krajiny, v ktorej bude obrad vykonaný. Sobášny list potom do českého jazyka. Matrika v mieste vášho trvalého bydliska ho odošle na zvláštnu matriku do Brna, ktorá ako jediná v SR potvrdzuje platnosť sobášov uzatvorených v cudzine.

Konečne máte strastiplnú cestu za sebou a môžete sa radovať z právoplatne uzavretého manželstva. Ovšem existuje aj cesta, ktorú vyššie popísanú kalváriu zaobídete a zachováte si pokoj a väčšinu romantiky. Najprv uskutočniť svadobný obrad v Českej republike a následne v ďalekej cudzine. Je pravda, že v tomto prípade budú vaše zážitky o nejaký ten stres chudobnejšie a taktiež vaša svadba v zahraničí bude len na oko a teda nie tak špeciálna.

Netradičné svadobné prstene s rímskými číslicami

Svadobné prstene s piatimi briliantmi

Netradičné svadobné prstienky, z ktorých matných obrúčok vystupujú rímske číslice. Do dámskeho prsteňa sú vsadené dva trblietavé kamienky, dodávajúci krúžku elegantný vzhľad.

Zákazková výroba je našou prednosťou. Preto nie je problém vyrobiť mrazivo matne elegantné prstene napríklad aj v blýskavom lesku. Päť prekrásnych briliantov sa bude vynímať na akomkoľvek povrchu.