Našli ste svoju lásku v zahraničí a chcete sa vziať? Potom vás možno zaujíma, aká byrokracia vás čaká a čo všetko svadba s cudzincom obnáša. Zariaďovania bude celkom dosť, ale s našimi tipmi to zvládnete. Tak čítajte ďalej a zistite, ako si povedať svoje "áno".

 

 

Svadba s cudzincom v Česku

Zákon umožňuje občanom Česka uzavrieť s cudzincami buď sobáš občiansky alebo cirkevný. To, ako celý byrokratický proces prebieha, sa líši podľa toho, či sa budete brať na území Česka alebo v zahraničí. Ak zvolíte sobáš na domácej pôde, váš náprotivok bude k jeho uzavretiu potrebovať nasledujúce dokumenty:

  • rodný list,
  • pas,
  • doklad o štátnom občianstve,
  • doklad o právnej zpôsobilosti k uzavretiu manželstva, který nesmie byť k dátumu uzavretia manželstva starší ako 6 mesiacov,
  • potvrdenie o osobnom stave a pobyte, ak ho cudzí štát vydáva,
  • ovdovelí či rozvedení dokladajú úmrtný list zosnulého manžela či manželky/právoplatný rozsudok o rozvode z predchádzajúceho manželstva.

 

Všetky dokumenty vydávané cudzím štátom vrátane rodného listu musí byť buď súdne preložené, alebo musí prejsť tzv. vyšším overením. Podľa toho, z ktorej krajiny váš snúbenec či snúbenica pochádza, sa jedná o apostilu, doložku preukazujúcu overenie podpisu a odtlačku pečiatky na listine alebo o superlegalizácia.

 

 

Apostilnú doložku vydáva v každom štáte jeden alebo viac apostilných úradov. V Česku vám ju zaistí:

 

  • Mezinárodný odbor Ministerstva spravodlivosti ČR,
  • Konzulárny odbor Ministerstva zahraničných vecí pre ostatné listiny.

 

Kedy je k obradu potreba tlmočník

Obrad aj svadba prebieha v podstate úplne rovnako ako v pripade sobášu dvoch Čechov. Ak váš nastávajúci nehovorí česky, potom si budete musieť prizvať tlmočníka, ktorý svoju prítomnosť doloží podpisom na Protokol o uzavrrtí manželstva.

 

Čo zariadiť po svadbe?

Akonáhle dostanete svoje sobášne listy, necháte ich preložiť a overiť rovnakým spôsobom ako dokumenty vášho snúbenca či snúbenice. Opäť je teda potrebné súdny preklad, apostila či superlegalizácia.

 

Pozor na rozdielne zvyky a svadobné tradície

Čo krajina, to iné svadobné zvyky a tradície. Napríklad v niektorých oblastiach Škótska je zvykom, že tesne pred svadbou unesú nevestu alebo /a ženícha ich priatelia a potom ich celých obalia nevábnou zmesou tekutín, potravín alebo napríklad perím. Záverečným číslom tradície zvanej "blackening" je prehliadka zašpinených snúbencov na verejnosti, najlepšie v rámci prechádzky vo vozidle so sklopenou strechou.

 

VYBRAŤ SNUBNÉ PRSTENE

 

Snubní prsteny č. 330 Snubní prsteny č. 296 Snubní prsteny č. 18

 

Niektoré tradície a zvyky vás môžu (nemilo) prekvapiť, preto sa o nich so svojím snúbencom či snúbenicou najprv pobavte. Odporúčame vziať si to najlepšie a najzaujímavejšie z oboch krajín.

 

Svadba s cudzincom v zahraničí

Ak sa rozhodnete pre svadbu v zahraničí, obiehanie úradov čaká nielen vašu polovičku, ale aj vás samotných. K uzavretiu manželstva budete opäť potrebovať doklad o právnej spôsobilosti a kópiu rodných listov, ktoré si zoženiete v Čechách na príslušnej matrike a predložíte úradom v zahraničí.

 

Tip: Prečítajte si, čo ďalšieho musíte zariadiť pred svadbou v cudzine.

 

       

Navštívte pobočky Rýdl

 

 
 

 

 

 

Přečítajte si tiež: